Program

 

MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndag kl. 11.00

    16. juni, 25. august, 8. og 22. september

Mandag

29. juli kl. 10.00, Olsok

 Torsdag kl. 10.00 
  13. juni, 5. og 19. september

 

Lørdag kl. 10.00

21. september

 

SØNDAGSHANDLING FOR BARN
søndag kl. 10.30

 16. juni, 25. august, 8. og 22. september

Møteplass. menighetens samtalekveld

Mandag kl. 19.00

26. august, 9. og 23. september

det aktuelle tema blir sendt ut på epost

MENNESKEVIELSENS HANDLING rullestolvennlig i Trondheim

Camphill Rotvoll,  Arkitekt Ebbellsvei 11, ovenfor Steinerskolen

Lørdag kl. 11.00

   15. juni og 7. september

ALTERSTED FOSEN; VALLERSUND GÅRD

Menneskevielsens Handling kl. 10.00

   Ingen Handling i programperioden

PROGRAM 

Søndag 16. juni kl. 12.30

‘Hva rører seg i Kristensamfunnet i verden?’

beretning fra internasjonal synode ved Siri og Markus Schultze-Florey

Søndag 25. august kl. 12.30

‘Vi forteller hverandre om sommerens opplevelser’

Lørdag 7. september kl. 15.-17. i SOLSTUA, Camphill Rotvoll

‘Høstfest for små og store’

Søndag 8. september, kl. 12.30

‘Den takknemlige samaritan‘, Betraktning ved Siri Schultze-Florey

Søndag 22. september, kl. 12.30

‘Enkens sønn‘, betraktning ved Markus Schultze-Florey

Evangelietekstene

Trinitatis

16. juni            Korinter 13, 1-13

23. juni            Markus 1, 1-11

St. Hans tid

24. juni             Markus 1,1-11

30. juni             Johannes 3, 22-36

07. juli               Johannes 12, 1-8

14. juli                Matteus 11, 2-15

Trinitatis

21. juli                Markus 8,27-9,1

28. juli                Matteus  7, 1-14

04. august          Lukas    15, 11-32

11. august           Lukas   9, 1-17

18. august          Lukas    18, 35-43

25. august         Markus 7, 31-37

01. september  Lukas     10, 1-20

08. september   Lukas     17, 11-19

15. september    Matteus  6, 19-34

22. september    Lukas     7, 11-17

Mikaeli

29. september   Joh, Åpb. 12, 1-18