Barn og Unge

Kristensamfunnet ønsker alle barn og unge velkomne til våre aktiviteter. Noen foreldre både døper og konfirmerer barnet hos oss. Andre kommer i kontakt med oss i forbindelse med konfirmasjon. Ta kontakt med din nærmeste menighet for spørsmål her, eller sjekk hjemmesiden.

Vi har en egen gudstjeneste for barn fra skolealder til konfirmasjonsalder. Den varer ca 15 minutt, og ordene som sies er varme, enkle og forståelige for deres alder.

Leirstedet vårt, Olsby på Tangen i Innlandet, har sommerleir for barn opp til konfirmasjonsalder, og ungdomsleir for ungdommer fra 15 år og oppover. I tillegg har konfirmantene leir der høst og vår i forbindelse med konfirmantforberedelsene. Sjekk Olsbys hjemmesiden for mer info.